Introligatornia

    Home/ Introligatornia

Introligatornia:

  • Oprawy miękkie i twarde (Prace dyplomowe, magisterskie, Monitory, Dzienniki Ustaw itp.)
  • Tłoczenie na gorąco
  • Sztancowanie, bigowanie
  • Skoroszyty, teczki do akt, itp.
  • Małe pudełka
  • Teczki na „List gratulacyjny”
  • Menu Restauracyjne